Tasarım aşamasını karşılıklı beklentileri sağlayarak tamamlayan projelerimizi mevzuat esaslarına göre şekillendiririz.

Müşterilerimizin ihtiyaç, beklenti ve beğeni koşullarını sağlayan taslak projeler, yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde projelendirme aşamasına geçilir.

Projelerin gerektirdiği teknik ekiplerle ortak fikir alış verişi üzerinden hazırlanan dökümanlarda, tüm projelendirme aşamasının kontrollü ve kapsamlı şekilde mevzuat, yönetmelik ve uygulama safhalarına uyumu sağlanır.

FİYAT TEKLİFİ ALIN